Tân Tây Du Ký - Mỹ Hầu Vương
Game cực đẹp, chơi cực đã!
Nokia 240x320 (N81,N958G,N78,N93i,5700,6110Navigator,6120c,N76,N73,N93,E50,N71,E66,N79,N80,N90,N96,E65,6210s,N85,6122c,6220c,5320,N95,N82,N76-1,6120ci,5630,6730,N73001,...)

Nokia 320x240 (E62,7100s,E71,E63,E72,...)

Nokia 176x220 (n7610,3230,3250,6260,6600,6630,6670,6680,6681,7610,N70,N72,N91,...)

Nokia 128x160 (N6101,3100c,6060V,6125,2600c,6080,3110c,5070,3500c,2630,2760,2660,7360,6170,6101,6060,6111,7270,6102,5200,6070,6085,2680s,3109c,5208,1681c,2660c,7070,8800a,3128,1680c,2320c,2322c,2332c,1682c,2330c,2323c,2720a,...)

Dong may khac 240x320

Dong may khac 320x240
Nokia Touch (5230,5235,5530,5800d,5800i,N97,N97i,N97mini,X6,C6, touch)